De komst van het Logistiek Park Moerdijk (LPM), een bedrijventerrein voor grootschalige logistieke bedrijven, biedt kansen voor de ontwikkeling van ondersteunende voorzieningen op de planlocatie van onderhavie studie.
Door de ligging naast de op- en afritten van snelweg en de entree van het LPM, ontstaan mogelijkheden om het plangebied uit te laten groeien tot het ‘Facility Point’ voor het LPM en de aangrenzende snelwegen.

In onderhavige studie worden de mogelijkheden van de ontwikkeling en invulling van het Facility Point te Moerdijk in goed overleg met de gemeente onderzocht.
Momenteel betreft het nog een eerste globale ruimtelijke verkenning, waarbij voornamelijk is gekeken naar de ruimtelijke (on-)mogelijkheden op deze plek en naar de kansen voor invulling van het gebied met diverse functies waaronder (vrachtwagen-) parkeren en horeca.