Locatie:

  • Deurne - Fabriekstraat, Laurens Costerstraat, Steenovenweg.
  • Terrein voormalig vouwcartonnage bedrijf en gemeenteperceel.

Processen:

  • Acquisitie
  • Haalbaarheid
  • Aankoop

Omschrijving: 

Op het terrein van het voormalige bedrijfspand van Gebr. Nies Vouwkartonnage B.V., in combinatie met het eerder door de gemeente aangekochte terrein ten zuiden daarvan, worden ca. 46 woningen gerealiseerd. De architectuur hiervan wordt afgestemd op de omgeving.

Het gebied Spoorzone in Deurne onderging in de afgelopen jaren een metamorfose. Waar hier van oorsprong voornamelijk bedrijfsterreinen en bedrijfsobjecten te vinden waren, vindt meer en meer woningbouw plaats. Het laatste puzzelstukje is door Crefinsta Groep geïnitieerd en vervolgens doorverkocht aan plaatselijk aannemer Burgtbouw.

Partner:

deurne-spoorzone-1