Locatie:

  • Etten-Leur - Hoge Neerstraat 1
  • Locatie voormalige Vlaamse schuur achter boerderij en pannenkoekenhuis.

Processen:

  • Acquisitie
  • Haalbaarheid
  • Aankoop
  • Voorbereiding

Omschrijving: 

In 2019 is de Vlaamse schuur achter de boerderij en het pannenkoekenhuis aan de Hoge Neerstraat tot de grond toe afgebrand. In overleg met OSA Architecten is door de eigenaren destijds gewerkt aan een nieuw ontwerp voor de Vlaamse schuur om deze na realisatie weer in gebruik te gaan nemen als zaal voor bruiloften en partijen.

Gedurende dit traject kwam de eigenaar tot andere inzichten en besloot de locatie te verkopen.

Crefinsta Groep heeft inmiddels de locatie van de voormalige Vlaamse schuur aangekocht. In de aanloop is er in overleg met gemeente en OSA Architecten een nieuw ontwerp bedacht voor de realisatie van een 20-tal studio-appartementen voor de doelgroepen starters, alleenstaanden en senioren.

Om het woongebouw te kunnen realiseren, wordt binnenkort een wijzigingsprocedure voor het bestemmingsplan opgestart.

Adviespartners:

Stedenbouwkundig advies:

Architect:

 

etten-leur-hoge-neer-2
etten-leur-hoge-neer-0
etten-leur-hoge-neer-1