Slide

crefinsta:

bijzonder

in vastgoed

Slide

crefinsta:

bijzonder

in vastgoed

Omgevingsdialoog herontwikkeling Wisselaar 3 Oosterhout
Omgevingsdialoog herontwikkeling Wisselaar 3 Oosterhout

Midden in de woonwijk Dommelbergen in Oosterhout staat het bedrijfspand van autodealer Van Tilburg-Bastianen. Huidige eigenaar/ontwikkelaar Crefinsta wil deze locatie aan de Wisselaar 3 transformeren naar een woongebied. Op donderdag 21 april 2022 deelde Crefinsta de eerste plannen met omwonenden en belangstellenden.

Bij trajecten zoals de herontwikkeling van deze locatie, is een projectontwikkelaar verplicht om al in een vroeg stadium in gesprek te gaan met de omgeving. Wat op deze avond werd gepresenteerd, is dan ook niet meer dan een visie. Dat de betrokkenheid van de buurt hoog is, bleek wel uit de enorme opkomst. Bijna honderd mensen kwamen naar de showroom van Van Tilburg-Bastianen om mee te praten over de toekomstplannen voor deze locatie.

Visie: wat zijn de plannen?

Jessica Stoop van Urban Synergy nam de aanwezigen in vogelvlucht mee door de eerste stedenbouwkundige opzet. De omliggende woonwijk Dommelbergen heeft een groen karakter. Ook in de nieuwe wijk zal veel ruimte komen voor groene zones. Het plan biedt woonruimte voor verschillende doelgroepen, in verschillende prijsklassen. Er is uitgegaan van 52 woningen: 18 grondgebonden woningen, 16 kleine en 18 grotere appartementen. De kleinschalige appartementencomplexen zijn in deze visie aan de entree van de nieuwe wijk ingetekend. Deze zijn opgebouwd in vier woonlagen. De bovenste woonlaag ligt wat naar achteren, zodat het gebouw niet massief oogt.

Reactie omgeving

De omwonenden staan positief tegenover woningbouw op deze locatie, maar uitten hun zorgen over de huidige opzet. Met name de keuze voor en de hoogte van de appartementengebouwen stuit op bezwaren. In de directe omgeving van deze locatie staan hoofdzakelijk grondgebonden woningen met twee woonlagen en een kap. Omwonenden vrezen dat hogere bouw ten koste gaat van hun privacy en de zon in de tuinen wegneemt. Ook waren er kritische vragen over de gewenste hoeveelheid parkeerruimte, de positionering daarvan en de nu beoogde ontsluitingen.

Officiƫle procedures

Uiteraard worden bij de uitwerking van dit plan de officiƫle procedures gevolgd. Ivo van de Wijer, adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij Ordito, gaf hier een toelichting op. De locatie Wisselaar 3 heeft nu nog een bedrijfsbestemming. Woningbouw is pas mogelijk als er een wijziging van het bestemmingsplan komt. Dat is een zeer zorgvuldig proces, waar een groot aantal onderzoeken aan voorafgaat. Denk daarbij aan onderzoek naar stikstof, verkeer, parkeren, waterafvoer, infiltratie en bodem. Ook een bezonningsonderzoek, waarbij wordt gekeken naar de hoogte van de geplande gebouwen en de schaduw die dat oplevert, hoort bij deze voorbereiding. Deze onderzoeken zijn in gang gezet.

Hoe nu verder?

De input van deze avond wordt zorgvuldig verwerkt in een verslag. Dit wordt samen met de presentatie van deze avond gedeeld met de aanwezigen. De inbreng van de omgeving en de de uitkomsten van de onderzoeken worden meegenomen in de verdere planvorming. Zijn de plannen zover uitgewerkt dat deze ingediend kunnen worden bij de gemeente, dan moet Crefinsta daarbij aangegeven wat er met de input van de omgeving is gedaan. In een later stadium worden de wijziging van bestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning ter inzage gelegd via de daarvoor bestemde kanalen. Inwoners van Oosterhout krijgen dan gelegenheid om hier officieel op te reageren.

Wij houden u graag op de hoogte!

Was u niet aanwezig bij deze informatieavond, maar wilt u wel op de hoogte worden gehouden van het verdere verloop? Stuur dan een mail naar Patricia de Vries - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Zij treedt namens Crefinsta op als eerste aanspreekpunt.