Slide

crefinsta:

bijzonder

in vastgoed

Slide

crefinsta:

bijzonder

in vastgoed

Hof van Wagtmans, impressie

Medio juni werden omwonenden van de Pastoor Palsstraat 4 in St. Willebrord geïnformeerd over de nieuwbouwplannen voor deze locatie. 

Aan de Pastoor Palsstraat 4 in St. Willebrord staat de voormalige Pastoor Halschool. Op woensdag 15 juni 2022 ging Crefinsta met de omwonenden in gesprek over de plannen om deze mooie locatie te transformeren naar een nieuwe groene en duurzame woonlocatie. De reacties van omwonenden en belangstellenden waren overwegend positief. Natuurlijk waren er ook vragen en opmerkingen. Deze worden meegenomen in de verdere planvorming.

Nieuw hoofdstuk voormalige Pastoor Halschool

Oud-wielrenner Rini Wagtmans verbouwde de voormalige Pastoor Halschool tot een multifunctioneel zakengebouw waar Rogelli Sportswear is ondergebracht. Vanwege de snelle groei van de afgelopen jaren is het familiebedrijf genoodzaakt te verhuizen. Met het vertrek van Rogelli Sportswear volgt een nieuw hoofdstuk voor de invulling en ontwikkeling van het gebied.

Ontwikkelaar Crefinsta Groep wil deze tot Hof van Wagtmans omgedoopte locatie transformeren naar wonen vanuit een groene, duurzame en onderscheidende woonvisie. De sfeer en het karakter van het huidige terrein en gebouw vormen hierbij het uitgangspunt. Op woensdag15 juni 2022 organiseerde Crefinsta voor buren en belangstellenden een inloopinformatieavond in buurthuis de Lanteern in Sint Willebrord. Zo’n 65 belangstellenden namen hieraan deel.

In gesprek bij thematafels

De plannen en uitgangspunten werden aan de hand van 5 thema's gepresenteerd:

  • Thema 1: Locatie – ontwikkeling Hof van Wagtmans
  • Thema 2: Stedenbouwkundig plan
  • Thema 3: Buitenruimte – inrichting
  • Thema 4: Bebouwing – voorgenomen architectuur
  • Thema 5: Proces – indicatieve planning

Aanwezigen konden bij deze thematafels het gesprek aangaan met initiatiefnemers en hun reactie op het plan geven, zowel positief als negatief. De sfeer tijdens de bijeenkomst was informeel en positief. Zowel omwonenden als belangstellenden zijn over het algemeen enthousiast over de locatie, de ligging, de voorgenomen bouw van veertien patiowoningen en de groene inrichting van de buitenruimte.

Verdere uitwerking

Crefinsta Groep gaat met de vragen en wensen van de aanwezigen aan de slag. Zo wordt de mogelijkheid onderzocht om in de groene buitenruimte een speelplek te creëren voor de jonge gezinnen in de buurt. In een later stadium worden een schaduwtekening en een visualisatie van de achterzijde gemaakt. Aan de hand van deze tekeningen gaat Crefinsta in gesprek met de direct omwonenden over de mogelijke impact van de nieuw te bouwen woningen.
De direct-omwonenden en belangstellenden uit de buurt spraken ook de wens uit om voorrang te krijgen bij de verkoop van de woningen. Crefinsta onderzoekt samen met de beoogd makelaar of en op welke wijze hieraan gehoor kan worden gegeven.

Wij houden u graag op de hoogte!

Van de informatieavond is een uitgebreid verslag opgesteld, waarin ook alle binnengekomen reacties, zorgen, vragen en wensen zijn verwerkt. Was u niet aanwezig bij deze informatieavond, maar wilt u dit verslag wel ontvangen? Of wilt u op de hoogte worden gehouden van het verdere verloop? Stuur dan een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Zij treedt namens Crefinsta op als eerste aanspreekpunt.


Wij houden u graag op de hoogte!