Slide

crefinsta:

bijzonder

in vastgoed

Slide

crefinsta:

bijzonder

in vastgoed

Herontwikkeling Millingen ad Rijn
Schets herontwikkeling 'De Kastanje' Millingen ad Rijn

In het dorpshart van Millingen aan de Rijn staan twee panden met een verhaal: het Café-Restaurant De Kastanje aan de Heerbaan 119 en de inmiddels leegstaande voormalige Troefmarkt aan de Heerbaan 188/Van Lyndenstraat 1. Crefinsta wil deze locaties herontwikkelen en ging hierover op 14 september 2022 in gesprek met omwonenden en belangstellenden. Zo’n 90 mensen waren op de uitnodiging in gegaan. De reacties op de plannen zijn overwegend positief.

Plannen nog niet in detail uitgewerkt

Crefinsta wil als ontwikkelaar een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de beide locaties in het dorpshart van Millingen aan de Rijn. Voor de herontwikkeling van de locatie De Kastanje gaat de gedachte uit naar de realisatie van 14 luxe appartementen in de bouwstijl van een ‘nieuwe monumentale’ boerderij. Voor de voormalige Troefmarkt is een ‘hofje’ met 10 kleine grondgebonden woningen voor starters en alleenstaanden ingetekend.

Voor De Kastanje is Crefinsta niet de eerste projectontwikkelaar met plannen voor deze locatie. Verschillende bezoekers van de informatieavond hadden daarom verwacht dat de plannen gedetailleerder zouden zijn. Ard de Wit, eigenaar van Crefinsta: “Gezien de voorgeschiedenis is dat een begrijpelijke gedachte. Wij hebben de opmerkingen op het toenmalige plan meegenomen in onze stedenbouwkundige schetsen. De gemeente vraagt echter van ons als projectontwikkelaar om eerst met de omgeving in gesprek te gaan, voordat de plannen tot in detail uitgewerkt worden. Zo kun je de wensen en behoeftes verwerken in het uiteindelijke plan dat de officiële procedures in gaat bij de gemeente.”

Positieve reacties op uitgangspunten

Dat zowel omwonenden als potentiële nieuwe bewoners mee willen denken over de herontwikkeling, bleek wel uit de grote opkomst. Bij verschillende thematafels werden de ontwerpen aan de hand van informatieborden gepresenteerd en toegelicht door de ontwikkelaar en architect. Deelnemers ontvingen een reactieformulier, waarop ze konden aangeven wat ze van de plannen vinden. Ook als er wensen, behoeftes of zorgen zijn, kon dat op het formulier worden genoteerd. Patricia de Vries, organisator van deze bijeenkomst: “Ik heb een flinke stapel reactieformulieren ontvangen. Dat geeft een goede basis om de plannen verder uit te werken. Over het algemeen zijn omwonenden en belangstellenden positief over de ontwerpen. Velen waren enthousiast over de tekeningen van de T-vormige boerderij en de voorgenomen bouwstijl op de locatie van De Kastanje. Ook het plan voor de voormalige Troefmarkt werd positief ontvangen. Wel waren er verschillende geluiden te horen over de opzet: daar waar de een heel positief is over het hofje met kleine grondgebonden woningen, zag de ander juist meer in appartementen. Voor beide locaties werd kritisch gekeken naar het aantal parkeerplaatsen. Bovendien vragen de buren van de voormalige Troefmarkt rekening te houden met hun privacy.”

Hoe nu verder

Patricia verwerkt alle tijdens de informatieavond van 14 september jl. ontvangen reacties in een conceptverslag op hoofdlijnen. Begin oktober zal dit, samen met een kopie van de presentatie en informatieborden, naar de deelnemers van de avond worden gemaild. Zij worden dan in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren en eventueel nog een aanvullende reactie te mailen. Na verwerking van deze opmerkingen wordt het verslag definitief gemaakt en bij de gemeente ingediend. Naar verwachting gebeurt dat in de tweede helft van oktober. Zodra het verslag definitief is, kan dit ook door belangstellenden die niet bij de informatieavond aanwezig waren, worden opgevraagd. Bovendien maakt dit definitieve verslag onderdeel uit van de aanvraag wijziging bestemmingsplan en kan het dus altijd opgevraagd worden.

Wij houden u graag op de hoogte!

Heeft u vragen of opmerkingen over de plannen in Millingen aan de Rijn? Was u niet aanwezig bij de informatieavond op 14 september 2022, maar wilt u het definitieve verslag van deze avond wel ontvangen? Of wilt u op de hoogte worden gehouden van het verdere verloop? Stuur dan een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Zij treedt namens Crefinsta op als eerste aanspreekpunt.