Locatie:

  • Breda - Princenhagelaan
  • 3 kantoorpanden met halfverdiepte parkeerkelder

Verzorgde processen:

  • Acquisitie
  • Haalbaarheid
  • Aankoop (van gemeente Breda)
  • Aanvraag omgevingsvergunning
  • Realisatie
  • Verhuur en verkoop

Omschrijving: 

De Princenhagelaan loopt over het oude tracé van de A16. Na verlegging van dit tracé en de reconstructie van het knooppunt Princeville ontstonden reststroken aan weerszijden van de Princenhagelaan.

Ten noorden van de nieuwe ontsluiting naar de A16 realiseerde Crefinsta naast het nieuwe Motel Princeville 3 kantoren, met een totaal vloeroppervlak ca. 10.000 m2.
De kantoorpanden staan los van elkaar. Deze zijn echter in het parkeersouterrain met elkaar verbonden. Daarnaast zijn op het achterterrein eveneens parkeerplaatsen gerealiseerd.

Architect:

 

breda-princenhagelaan-2
breda-princenhagelaan-5
breda-princenhagelaan-3
breda-princenhagelaan-4
breda-princenhagelaan-1