Locatie:

 • Millingen a/d Rijn
  • Heerbaan 186
  • Heerbaan 188 / Van Lyndenstraat 1
 • Hotellocatie en supermarkt

Processen:

 • Acquisitie
 • Haalbaarheid
 • Aankoop
 • Voorbereiding

Omschrijving: 

Op deze locaties zijn een hotel en een supermarkt gevestigd. Het hotel is nog in gebruik, de supermarkt al enige tijd niet meer. Crefinsta wil op deze locaties nieuwbouwwoningen realiseren.

De voorgenomen herontwikkeling voor de locatie Heerbaan 186 ziet er als volgt uit:

 • De nieuwe ontwikkeling gaat uit van volledige nieuwbouw.
 • De beoogde architectuur is een moderne verwijzing naar het bestaande hoofdgebouw van het hotel en de omliggende villa’s.
 • Er worden 16 appartementen en 3 penthouses gerealiseerd.
 • Het bouwvolume wordt opgedeeld in drie gebouwen in villa stijl, met elkaar verbonden door een lift en trappenhuis.
 • De bouwhoogte van de twee volumes aan de zijde van de Heerbaan is 3 bouwlagen plus kap. Dit is gelijk aan de nieuwbouw aan de Heerbaan 166 en 168.
 • Aan de oostzijde, wordt het bouwvolume afgebouwd richting de woonwijk en gaan we uit van twee bouwlagen + kap.
 • De buitenbergingen vormen een afscherming van het terrein richting de aangrenzende tuinen van de woningen in de erachter gelegen wijk.

Voor de locatie Heerbaan 188 / is het voorgenomen plan:

 • De nieuwe ontwikkeling gaat uit van volledige nieuwbouw.
 • Er worden 18 huurstudio’s gerealiseerd, met als doelgroep éénpersoons huishoudens en jongeren.
 • Het bouwvolume bestaat uit een gebouw in de stijl van een schuur. De korrelgrootte is vergelijkbaar met het verenigingsgebouw van het Schuttersgenootschap aan de Heerbaan 190.

Architect:

 

millingen-1-2
millingen-1-1
millingen-1-5
millingen-1-4
millingen-1-7
millingen-1-3
millingen-1-6