Locatie:

  • Oosterhout - Wisselaar 3
  • Terrein Volkswagen - Audi dealer

Processen:

  • Acquisitie
  • Haalbaarheid
  • Aankoop
  • Voorbereiding

Omschrijving: 

In 2020 werd het terrein aan de Wisselaar 3 in Oosterhout aangekocht door de combinatie Crefinsta en Blokland. In overleg met gemeente Oosterhout wordt gewerkt aan de stedenbouwkundige invulling.

In het concept ontwerp is gekozen voor een gevarieerd programma aan grondgebonden woningen en appartementen. Deze diversiteit sluit aan op het beoogde woningbouwprogramma zoals omschreven in de omgevingsvisie van de gemeente Oosterhout.

Een ruim aanbod van woningen voor starters, eenpersoonshuishoudens en jonge gezinnen helpen deze doelgroepen in Oosterhout te houden. Door ook gelijkvloerse appartementen geschikt voor senioren te ontwikkelen, wordt doorstroming binnen de buurt mogelijk.

Stedenbouwkundig advies:

Oosterhout-wisselaar-11
Oosterhout-wisselaar-12
Oosterhout-wisselaar-15
Oosterhout-wisselaar-13
Oosterhout-wisselaar-14
Oosterhout-wisselaar-10